Posiedzenia komisji będą miały miejsce w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4.


24 lipca 2017 r.
♦ Komisja Rewizyjna, godz. 8.30, sala 063A
porządek obrad
♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.30, sala 063A
porządek obrad
♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 10.30, sala 063A
porządek obrad
♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00, sala 063A
porządek obrad