Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, sala konferencyjna nr 063A

5 października 2018 r.
♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 10.00
porządek obrad
♦ Komisja Budżetowa, godz. 11.00
porządek obrad
♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 12.00
porządek obrad
♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 13.00
porządek obrad
♦ Komisja Rewizyjna, godz. 14.00
porządek obrad


8 października 2018 r.
♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 8.30
porządek obrad
♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 9.30
porządek obrad
♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00, sala nr 035
porządek obrad