HARMONOGRAM  POSIEDZEŃ  KOMISJI

16 kwietnia 2018 r.

♦ Komisja Doraźna do spraw Młodzieży, godz. 14.00, sala konferencyjna 371 (III piętro), UMWL, ul. A. Grottgera 4.
→  porządek obrad

 

posiedzenia  komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie,
ul. A. Grottgera 4, w sali konferencyjnej nr 063A

24 kwietnia 2018 r.

♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 13.00
porządek obrad

26 kwietnia 2018

♦ Komisja Budżetowa, godz. 12.00
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 13.00
porządek obrad

♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 14.00
porządek obrad

27 kwietnia 2018

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.00
porządek obrad

♦ Komisja Rewizyjna, godz. 9.00
porządek obrad

♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 9.30, s. 035
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 10.00
porządek obrad