19 marca 2018 r.

♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00, (s. 063A)
porządek obrad       

 ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.00, (s. 063A)
→ porządek obrad

 ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 9.00, (s. 063A)
porządek obrad

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00, (s. 269 II piętro)
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 10.00, (s. 063A)
porządek obrad

♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.30, (s. 035)
porządek obrad

♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 11.00,  (s. 063A)
porządek obrad

 
 Posiedzenia komisji odbędą się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4.