Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania w 2018 r. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2018 r.

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXXXVIII/4683/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 15 marca do 15 grudnia 2018 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 31 stycznia 2018 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego,
Departament Promocji i Turystyki w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 045
nr. telefonu: 81 44-16-787.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała Zarządu

Ogłoszenie turystyka

Wzór oferty