Rowerem po polskim i ukraińskim Roztoczu

Niecodzienną okazję przeżycia przygody na polsko-ukraińskim pograniczu stwarza Rajd Rowerowy „Na skrzydłach natury”, organizowany przez Roztoczański Park Narodowy. Wydarzenie jest jednym z wielu działań prowadzonych w ramach projektu modernizacji Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza.

Projekt, nazwany „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”, realizowany jest z środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wartość projektu przekracza 9,1 mln zł, a jego partnerami są: Gmina Zamość (lider projektu), Województwo Lubelskie, Roztoczański Park Narodowy, Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, Zrzeszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” oraz Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Działania mają potrwać do końca 2020 roku, a ich efektem ma być nowe oznakowanie całego szlaku (ok. 270 km) – od Kraśnika przez Zwierzyniec, Hrebenne, Rawę Ruską do Lwowa. Na szlaku pojawią się też 23 miejsca obsługi rowerzystów (9 w woj. lubelskim i 14 w obwodzie lwowskim), zaopatrzone w zadaszone wiaty i altany, stoły z ławami, stojaki dla rowerów, tablice informacyjne oraz – opcjonalnie – w stacje naprawy rowerów. Turystom zostaną udostępnione też dwa wielofunkcyjne obiekty – w Lipsku Polesiu w gm. Zamość oraz w Wereszycy w Jaworowskim Przyrodniczym Parku Narodowym.

Rajd „Na skrzydłach natury” jest jedną z kilku imprez mających na celu przybliżenie amatorom turystyki rowerowej roztoczańskiego szlaku, w tym mało znanej i dotychczas nie oznakowanej w terenie części ukraińskiej – od przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska po lwowskie przedmieście Brzuchowice wraz z dwoma dodatkowymi odnogami w Krechowie – do Żółkwi i do Wereszycy. Udział w imprezie, zaplanowanej w dniach 22-25 czerwca, zadeklarowało już 150 uczestników.

Czerwcowy rajd jest kolejnym wydarzeniem promującym modernizowany Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, będący jednym z pięciu szlaków regionalnych – wytyczonych i utrzymywanych przez Województwo Lubelskie. Jesienią ubiegłego roku Roztoczański Park Narodowy przedstawił projekt modernizacji CSzRR na Międzynarodowych Targach Rowerowych Kielce BIKE-EXPO, a u siebie gościł kilkunastoosobową grupę przedstawicieli organizacji pozarządowych z ukraińskiego Donbasu, zainteresowanych rozwojem turystyki rowerowej.

Województwo Lubelskie, jako jeden z wiodących partnerów transgranicznego projektu, odpowiada za nowe oznakowanie szlaku od Kraśnika do Hrebennego (ok. 187 km), co nastąpi w 2020 roku. Natomiast w 2019 roku zostanie oddanych do dyspozycji turystów dziewięć miejsc wypoczynku z drewnianymi wiatami i elementami małej architektury (m.in. tablice informacyjne, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), zlokalizowanych w: Zastawiu (gm. Goraj), Wywłoczce i przy Stawach Echo (gm. Zwierzyniec), Górecku Kościelnym i Pardysówce (gm. Józefów), Oseredku i Łosińcu (gm. Susiec), w Bełżcu oraz w Siedliskach (gm. Lubycza Królewska).

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Promocji, Sportu i Turystyki przeprowadzi w tym roku także inne działania związane z realizacją projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Będzie to m.in. szkolenie instruktorów turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa, zaplanowane w Józefowie na Roztoczu, w dniach 7-8 września 2019 roku. Nabór chętnych rozpocznie się na przełomie czerwca i lipca. Szczegółowe informacje w Oddziale Turystyki UMWL – tel. 81 441 67 86.