Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2018”

Ruszyła kolejna edycja konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2018” organizowanego przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną (LROT) wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną (POT).

 

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki, oraz Internautów.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają rekomendację Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT. Kapituła zgłosi jednego laureata etapu regionalnego do ogólnopolskiego konkursu internetowego, w którym to Internauci będą głosowali na najlepszy produkt turystyczny. Ponadto wszystkie produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT (w tym Certyfikat Internautów) zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT w szczególności na rynku krajowym. Nagrodą główną dla zdobywcy Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej  jest  kampania promocyjna o zasięgu ogólnopolskim.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 15 września 2018 r. za pośrednictwem aplikacji online, dostępnej pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl oraz www.polskapodajdalej.pl. Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu nastąpi do dnia  5 października 2018 r.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Robert Andrzejczyk.

Patronat medialny nad wydarzeniem roztaczają: Radio Lublin, TVP Lublin, Dziennik Wschodni, www.waszaturystyka.pl

do-pobraniaDO POBRANIA

Regulamin XVI edycji Konkursu NPT 2018