Tomaszowski Klaster Energii

6 września w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim z inicjatywy samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego, 34 podmioty podpisały „Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii”. Udział w spotkaniu wziął Kajetan Kościk koordynator Zespołu Doradców Energetycznych.

Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii podpisał Powiat Tomaszowski, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego, Politechnika Lubelska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z Lublina, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”, przedsiębiorcy z grupy mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, producenci energii elektrycznej, inwestorzy realizujący i planujący inwestycje w odnawialne źródła energii.W trakcie spotkania wybrano Radę Klastra:

Koordynatorem Klastra został Jacek Sikora, właściciel farmy fotowoltaicznej, firma „Termosystemy Sp. z o.o.” z Jezierni, gmina Tomaszów Lubelski.

Celem Klastra jest prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawoenergetyczne (Dz.U.z 2017, poz. 220 ), mającej na celu wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na obszarze powiatu tomaszowskiego, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania i obrotu, co powinno prowadzić do:

  1. wzrostu bezpieczeństwa energetycznego,
  2. poprawy jakości zasilania i parametrów pracy systemu elektroenergetycznego,
  3. zwiększenia i racjonalizacji wykorzystania zasobów lokalnych,
  4. uzyskania określonego efektu ekonomicznego poprzez tańsze zaopatrzenie w energię i racjonalizację zużycia energii,
  5. przekształcenia odpadów w kierunku wykorzystania energetycznego.

galeriaGALERIA