Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to inicjatywa Komitetu Regionów służąca wyłanianiu i nagradzaniu regionów i miast UE o wyróżniającej się i wychodzącej w przyszłość strategii rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na ich wielkość, zamożność czy konkretne kompetencje. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodną, zauważalną, przyszłościową i obiecującą strategię polityczną, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP).
 
Inicjatywa ma dwojaki cel:
  • przyczyniać się do partnerskiego wdrażania programu Small Business Act (SBA),
  • wskazywać przykłady optymalnego wykorzystania środków UE i innych funduszy publicznych ukierunkowanego na rozwój strategii przedsiębiorczości w danym regionie.
Jak zgłosić kandydaturę?
Należy złożyć wniosek obejmujący następujące elementy:
  • formularz zgłoszenia, obejmujący arkusz informacyjny dotyczący danego obszaru, zarys wizji politycznej tej jednostki, opis przewidywanego mechanizmu zarządzania mającego zapewnić skuteczne wdrożenie działań ERP oraz plan działania i plan w zakresie komunikacji;
  • deklarację zaangażowania politycznego, pokazującą, że strategia ERP danego obszaru ma poparcie jego politycznego organu przywódczego (np. zgromadzenia regionalnego, samorządu regionalnego bądź innych uprawnionych organów politycznych).

Wniosek można składać do 17 kwietnia 2018 r. Wniosek dostępny jest na stronie Europejskiego Komitetu Regionów. Wypełniony wniosek i deklarację należy przesłać  pocztą elektroniczną na adres: eer-cdr@cor.europa.eu.