W zakończonym właśnie Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli aktywnie uczestniczyło również województwo lubelskie. Biuro Regionalne Województwa Lubelskiego w Brukseli współorganizowało wraz z partnerami z Niemiec, Francji, Holandii i Belgii warsztaty „Działaj zielono! Lokalni partnerzy na rzecz zielonego wzrostu”.

Prelegentem z Województwa Lubelskiego był Kajetan Kościk odpowiedzialny za realizację projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w Regionalnym Biurze Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Celem warsztatów było zaprezentowanie przez władze lokalne i inne podmioty projektów finansowanych przez UE w dziedzinie środowiska, rozwoju gospodarczego i społecznego, które przyczyniają się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.

Moderatorem seminarium była Alena Mastantuono z czeskiego stałego przedstawicielstwa przy UE, a wśród prelegentów byli m.in.: Olivier Nisin – reprezentujący Departament Infrastruktury i Środowiska z Prowincji Liege (Belgia), Alan Renard reprezentujący Radę Prowincji Gironde (Francja), Michael Mühlenkamp z miasta Essen (Niemcy), Andries Heidma – przewodniczący zarządu Strategicznego Granicznego Regionu Cleantech (Holandia) i André Zeijseink również z regionu Cleantech.

Warsztaty były również świetną okazją do pogłębienia współpracy w obszarze środowiska i energetyki z partnerami z Prowincji Gelderland, która jest regionem partnerskim województwa lubelskiego, gdyż Cleanteh Region leży częściowo w granicach Prowincji Gelderland.

do-pobraniaDO POBRANIA

Broszura informacyjna nt. warsztatów

galeriaGALERIA