Zapraszamy do rejestrowania się na warsztaty i konferencje organizowane w ramach 16 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, która odbędzie się w dniach 8-11 października 2018 r w Brukseli. Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Tegoroczne EWRC odbywające się pod hasłem przewodnim „Za silną unijną polityką spójności po 2020 r.” poświęcone będzie dyskusjom regionów oraz miast na temat przyszłej polityki spójności, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie, oraz przyszłości Unii Europejskiej, a także prezentacji dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów europejskich.

Szczegółowe informacje na temat EWRC 2018 – rejestracja wraz z całościowym programem obejmującym ponad sto spotkań dostępne są na stronie.

9 października 2018 r. w godzinach 11:30 – 13:00 w Abruzzo Regional Office przy Avenue Louise 210 odbędą się współorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Lubelskiego w Brukseli warsztaty:  „Umiędzynarodowienie MŚP – wpływ projektów realizowanych w ramach Interreg Europe”. 

Ten warsztat ma stanowić platformę dla kilku projektów w ramach Interreg Europe, prezentującą szczegółowo dotychczasowe wyniki oraz dającą możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami na temat tego, co działa dobrze, a co można poprawić. Mając na uwadze opracowywane właśnie przyszłe wieloletnie ramy finansowe UE, przewiduje się, że dzięki warsztatom uda się stworzyć rekomendacje, które pomogą w przyszłym programowaniu EFRR po 2020 r. i zapewnią pomoc oraz argumenty za dalszym wspieraniem Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Rejestracja na warsztaty dostępna pod linkiem.