Dziewięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Koordynację nad pracami Domu Polski Wschodniej sprawują kolejno poszczególne województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego.

Podczas przyjęcia świątecznego województwo podlaskie przekazało koordynację w Domu Polski Wschodniej województwu świętokrzyskiemu. Podczas swoich wystąpień zarówno Marszałek Jerzy Leszczyński, jak również Marszałek Andrzej Bętkowski podkreślali znaczenie współpracy w ramach Domu Polski Wschodniej i wyrazili chęć kontynuacji dalszej współpracy.

Przyjęcie wigilijne zaszczycili swoją obecnością: pracownicy Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów, NATO, Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Ambasady i Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz wielu innych międzynarodowych instytucji.