Program Prac „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka – konsultacje

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Programu Prac „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” 2018-2020 w ramach programu „Horyzont 2020”.

Celem części  „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” 2018-2020 w ramach programu „Horyzont 2020″ (Societal Challange 2) jest „zagwarantowanie dostaw żywności bezpiecznej i o wysokiej jakości oraz innych bio-produktów, poprzez opracowanie wydajnych, zrównoważonych, a także zasobooszczędnych systemów produkcji, ochronie ekosystemów oraz konkurencyjnych i niskoemisyjnych łańcuchów dostaw. To przyspieszy przejście do zrównoważonej europejskiej biogospodarki, niwelując tym samym dystans pomiędzy powstaniem nowych technologii, a ich implementacją”.

Celem poniższych otwartych konsultacji społecznych jest zebranie poglądów i opinii na temat strategii, zakresu, celi oraz spodziewanych skutków Programu Prac 2018-2020 Horyzontu 2020 „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.

Zebranie opinie zostaną następnie wykorzystane w przygotowywaniach do następnego Programu Prac w ramach obszaru tematycznego „Wyzwania społeczne 2” 2018-2020. Komisja zamierza opracować treść Programu Prac 2018-2020 w czwartym kwartale 2016 i pierwszym półroczu 2017 roku.

Ankieta dla organizacji dostępna jest tutaj.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm