24 października 2018 r. Dom Polski Wschodniej we współpracy z Polsko-Belgijsko-Luksemburską Izbą Gospodarczą BEPOLUX zorganizował spotkanie dla belgijskich przedsiębiorców prezentujące potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej. Spotkanie odbyło się w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii i otworzył je Pan Ambasador Andrzej Orzechowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie tego typu spotkań w budowaniu kontaktów gospodarczych i wzajemnego zaufania w biznesie.

W trakcie spotkania przedstawiona została seria prezentacji ukazujących potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej. Jako pierwszy głos zabrał pan Mariusz Kapuściński przedstawiciel banku BGŻ BNP Paribas Fortis, który mówił o polityce monetarnej w Polsce, w tym o inflacji, stopach procentowych i relacji złotego do euro. Następnie o możliwościach i warunkach inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych mówiła pani Dominika Błaszczak ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK Mielec. Polska scena start-up’ów została zaprezentowana przez pana Michała Szczepurę z Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli, a o dostępności komunikacyjnej Polski Wschodniej mówił pan Piotr Burczyk Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ostania prezentacja zaprezentowana przez pana Konrada Cedro z Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli dotyczyłam oferty uzdrowiskowej i SPA w Polsce Wschodniej.

Na zakończenie uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia pana Mathieu Peetersa, który z sukcesem zainwestował w Polsce Wschodniej otwierając firmę Prefab Veranda Polska. Była to idealna okazja aby usłyszeć „z pierwszej ręki” jak wygląda wsparcie oferowane przedsiębiorcom chcącym zainwestować w Polsce Wschodniej oraz jak wygląda prowadzenie biznesu w Polsce Wschodniej.