W opublikowanym dziś dokumencie Komisji europejskiej otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE, przeanalizowano warianty opracowania takiego budżetu. Kwestie poruszone w tym piątym i ostatnim dokumencie z serii mają kluczowe znaczenie dla debaty, którą Komisja rozpoczęła 1 marca, publikując Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy. W dokumencie otwierającym debatę przedstawiono, w jaki sposób nasze wybory mogą wpłynąć na budżet.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, powiedział: Jeżeli Europa ma sprostać nowym wyzwaniom, musi mieć na to pieniądze. Możemy albo wydawać mniej, albo znaleźć nowe źródła dochodów. Cokolwiek jednak zrobimy, każde euro zainwestowane z budżetu UE musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu dodała: Nadszedł czas na całkowitą przemianę budżetu UE. Uczyńmy go prostszym i bardziej elastycznym i zastanówmy się – ambitnie i z wyobraźnią – w jaki sposób możemy z niego zrobić skuteczne narzędzie, które pomoże nam w szybszym wzroście i bliższej integracji, nie zostawiając nikogo w tyle w tej zglobalizowanej gospodarce.

Budżet UE zmaga się z trudnym wyzwaniem finansowania większej liczby działań za mniej pieniędzy. Od UE oczekuje się, że będzie odgrywała większą rolę w nowych obszarach polityki, takich jak migracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne czy obronność. Europa powinna też zachować swoją wiodącą rolę na arenie międzynarodowej – jako jeden z głównych darczyńców pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz lider w walce ze zmianą klimatu. Musi to uczynić przy pomocy budżetu UE, który po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii zmaleje.

W opublikowanym dzisiaj dokumencie otwierającym debatę rozważono to wyzwanie i podsumowano kluczowe elementy dyskusji, skupione wokół pięciu scenariuszy określonych w białej księdze: czy UE będzie kontynuować swoją działalność, będzie działać wspólnie, ale w mniejszym zakresie, będzie poruszać się z różną prędkością, czy też może działać mniej, lecz skuteczniej, a może podejmować wspólnie wiele więcej wyzwań? Każdy z tych scenariuszy miałby inne konsekwencje – zarówno pod względem tego, ile należy przeznaczyć i na jaki cel, jak tego, skąd pochodziłyby środki. Przedstawione warianty są różne: od ograniczenia wydatków na istniejące obszary polityki po zwiększenie dochodów.

Ponadto, w dokumencie otwierającym debatę określono podstawowe cechy budżetu UE i nakreślono zasadnicze tendencje i kierunki rozwoju kluczowych obszarów polityki, takich jak polityka spójności lub rolnictwo. Podjęto w nim również kwestie ogólne, takie jak wartość dodana finansów UE lub powiązania między finansami UE a reformami strukturalnymi w państwach członkowskich.

Rozważania zainicjowane publikacją białej księgi i oparte na serii dokumentów otwierających debatę staną się podstawą prac nad wnioskiem w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych dla UE-27, który Komisja zamierza przedstawić w połowie 2018 r.

Wieloletnie ramy finansowe określają maksymalne roczne kwoty, jakie UE może wydać każdego roku na poszczególne obszary polityki w okresie co najmniej 5 lat. Obecne wieloletnie ramy finansowe obejmują okres od 2014 do 2020 r. Każdy budżet roczny musi być zgodny z tymi ramami.

Aby podtrzymywać i stymulować debatę dotyczącą kwestii poruszonych w omawianym dokumencie, w nadchodzących miesiącach odbędzie się szereg wydarzeń, takich jak doroczna konferencja „Budżet zorientowany na wyniki” organizowana przez Komisję 25 września 2017 r.

do-pobraniaDO POBRANIA

Biała księga w sprawie przyszłości Europy

Dokument otwierający debatę dotyczący społecznego wymiaru Europy (26 kwietnia 2017 r.)

Dokument otwierający debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji (10 maja 2017 r.)

Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (31 maja 2017 r.) na podstawie Sprawozdania pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r.

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości europejskiej obronności (7 czerwca 2017 r.)

– Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE (28 czerwca 2017 r.)

– „Przyszłe finansowanie UE”, sprawozdanie końcowe grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem Mario Montiego

Wieloletnie ramy finansowe (2014–2020)

Przyszłość finansów UE: Pięć scenariuszy

Przyszłość finansów UE: Fakty i liczby

 

Źródło: Komisja Europejska