2 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2019-2020 dla wszystkich obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020. 

Już 3 lipca 2019 zostały otwarte konkursy w obszarze NMBP (Nanotechnologie, Zaawansowane Materiały, Biotechnologie, Zaawansowane Procesy Produkcji i Przetwarzania – część 5ii Programu Pracy H2020), jak również część tematów w konkursie Competitive, Low Carbon and Circular Industries (H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020), znajdujących się w części 20. Programu Pracy. W konkursach tych dofinansowanie Komisji Europejskiej wyniesie ponad 600 milionów euro.

Terminy składania wniosków w tych konkursach zostały wyznaczone na 12 grudnia 2019 (pierwszy etap konkursów dwuetapowych) oraz na 5 lutego 2020 r. (konkursy jednoetapowe). Wyjątkiem jest temat CE-BIOTEC-08-2020:New biotechnologies to remediate harmful contaminants (RIA), przygotowany wspólnie z National Natural Science Foundation of China (NSFC), dla którego termin składania wniosków wyznaczono na 15 kwietnia 2020.

Szczegóły dotyczące programu prac i konkursów dostępne na stronie Funding & tender opportunities

Dodatkowo zachęcamy Państwa z raportami krajowymi przedstawia skonsolidowane dane dotyczące realizacji programu Horyzont 2020, a także istotne informacje na temat krajobrazu europejskich badań w poszczególnych krajach. Raport dotyczący Polski dostępny jest na stronie.

Źródło: Komisja Europejska i KPK