Dom Polski Wschodniej rozpoczyna przygotowania do Europejskiego Roku Kolei

W dniu 28 stycznia br. w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli pięciu województw tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego z Przedstawicielstwem PKP S.A. Spotkanie dotyczyło współorganizacji konferencji poświęconej zagadnieniom związanym ze społecznym, gospodarczym i przemysłowym znaczeniem kolei w Polsce Wschodniej w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021.

Unia Europejska ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei”, w celu promocji kolei jako bezpiecznego i przyjaznego środowisku środka transportu. Inicjatywy w ramach ERK2021 mają przyczynić się do zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego oraz do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego
i innowacyjnego modelu gospodarczego.  Najważniejsze cele szczegółowe to, m.in.: podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei; zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii; promowanie kolei jako istotnego elementu relacji między Unią ,a państwami z nią sąsiadującymi; promowanie unijnej sieci pociągów nocnych; (link)

Przedstawicielstwo PKP S.A. reprezentował Pan Tomasz Lachowicz – Dyrektor Przedstawicielstwa PKP S.A. w Belgii oraz Krzysztofem Skrobich – Dyrektorem Projektu ds. Funduszy UE Przedstawicielstwa PKP S.A. w Belgii. Na uwagę zasługuje fakt, że Pan Tomasz Lachowicz był ekspertem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego – Sprawozdawcy opinii Europejskiego Komitetu Regionów dot. Europejskiego Roku Kolei 2021.

Zaproszeni goście podkreślili rolę kolei jako bardzo ważnego i traktowanego priorytetowo zeroemisyjnego środka transportu. Obok żeglugi śródlądowej kolej powinna być uwzględniona w Regionalnych Planach Transportowych, a także w Regionalnych Programach Operacyjnych, co jest niezwykle ważne dla rozwoju województw.

Bardzo ważny w planowaniu rozwoju transportu w regionie jest aspekt tzw. ostatniej mili, mikromobilność i infrastruktury dostępowej (np. rowery, skutery ze stacji do miejsca zamieszkania).

W dniu 30 marca w Lizbonie zostanie oficjalnie zainaugurowany Europejski Rok Kolei, a w czerwcu z Lizbony wyruszy tzw. pociąg TEN – T, który swoją trasę zakończy w lipcu
w Lubljanie. Na jego pokładzie pojawią się unijni Komisarze, telewizja, radio, prasa. Planowana jest też duża kampania promocyjna w mediach społecznościowych.

Eksperci z Przedstawicielstwa PKP S.A. zaproponowali organizację na poziomach regionalnych konkursów o kolei (edukacja od przedszkola) oraz wdrożenie programu Ambasador Kolei.

Wszelkie pytania można kierować do Krajowego Punktu Kontaktowego UTK na adres
e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTK: utk@utk.gov.pl

Przydatne linki:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu affairs/20210107STO95106/2021-europejski-rok-kolei

https://ec.europa.eu/poland/news/200304_train_pl

Strona internetowa Europejskiego Roku Kolei:

https://europa.eu/year-of-rail/index_pl