W współpracy z posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisławem Krasnodębskim odbyło się 21 marca 2018 r. w Domu Polski Wschodniej spotkanie z Maciejem Mazurkiem – poetą, malarzem, krytykiem sztuki, publicystą.

Czym jest malarstwo? Na czym polega fenomen malarstwa zachodnioeuropejskiego, jaka był rola religii w kształtowaniu się jego fenomenu? Jaka była rola artysty-malarza i jak ta rola się zmieniała na przestrzeni wieków? Największe obrazy wydają się być zwycięską walką z czasem za pomocą dwuwymiarowej przestrzeni płótna. Na czy polega ta sztuka przechytrzenia czasu? Na te i wiele innych tematów dotyczących malarstwa europejskiego dyskutowano w Domu Polski Wschodniej podczas spotkania z panem Maciejem Mazurkiem.

Maciej Mazurek (1963) poeta, malarz, krytyk sztuki, publicysta. Historyk i polonista z wykształcenia malarz i filozof z upodobania. W latach 2006-2011 pracował w TVP Kultura a w latach 2006-2011 w TVP Poznań. Redaktor naczelny wydawanego przez ZG ZPAP w latach w 2011-2015 kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”, publicysta portalu w „Radio Poznań” i portalu w „wPolityce”. Był doradcą artystycznym Fundacji Malarstwa Europejskiego. Wykładał na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczestnik licznych konferencji o sztuce. Członek zespołu „Teologii Politycznej” i członek Rady Programowej „Kongresu Polska Wielki Projekt”. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, książek i esejów o sztuce, recenzji, wywiadów drukowanych między innymi w „Tygodniku Powszechnym”, w „Rzeczypospolitej”, „Do Rzeczy”, w „Arteonie”, w „Toposie”. W 2017 roku wydał zbiór esejów „O Sztuce, krytyka, teoria, rozmowy” i tomik poezji „Nadchodzi burza”, który był nominowany do Nagrody Orfeusza.