W skład Zarządu Województwa, liczącego pięć osób, wchodzi Marszałek jako przewodniczący, dwóch wicemarszałków oraz dwóch pozostałych członków. Członkostwa w Zarządzie Województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław STAWIARSKI

Pochodzi z Kraśnika. Rocznik 1963. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. W ostatnich dwóch latach był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jako wiceminister odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Pod jego kierownictwem wydawano na nowe obiekty około pół miliarda złotych rocznie. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. 

Sport to jego konik. Prywatnie i zawodowo. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Zbigniew WOJCIECHOWSKI

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Dariusz STEFANIUK

Ukończył politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podyplomowe studia menadżerskie oraz podyplomowe studia menedżerów samorządu terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. Był prezydentem Białej Podlaskiej. Pracował jako menadżer, pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego rady miasta. Pracował w Sejmie oraz był dyrektorem biura poselskiego. Działał społecznie w Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

W swojej pracy stara się kultywować ideały, w których został wychowany. Ojciec był działaczem Solidarności, dziadek służył w Armii Krajowej i został zesłany na Sybir. Z żoną Renatą wychowują dwie córki: Darię i Lilianę.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Zdzisław SZWED

Pochodzi z Chełma. Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania i Finansów w Administracji Publicznej” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz „Logistykę” w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w rodzinnym mieście na stanowiskach dyrektorskich w Urzędzie Miasta oraz Starostwie Powiatowym. Był członkiem Powiatowej Komisji Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy, a także radnym Rady Miasta Chełm dwóch kadencji w latach 2010-2018. Od 2017 r. członek Rady Programowej Radia Lublin.

Działacz społeczny, od 2005 r. do chwili obecnej Prezes Chełmskiego Towarzystwa Samorządowego, dzięki któremu organizowane są m.in. wydarzenia skierowane do mieszkańców Chełma i okolic, czy patriotyczne imprezy dla dzieci i młodzieży.

Prywatnie sympatyk jazdy na rowerze i zimowego „morsowania”. Współzałożyciel Chełmskiej Grupy Rowerowej oraz członek Lubelskiego Klubu Morsa.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Sebastian TROJAK