III Kongres Dydaktyki Polonistycznej
– Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
22-25 listopada 2017 r., Lublin

 Konferencja Międzynarodowa Computational Methods and Function Theory 2017
– Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
10-15 lipca 2017 r., Lublin

 Obchody 100-lecia działalnosci Związku Inwalidów Wojennych RP
– Zarząd Okregowy Związku Inwalidów Wojennych RP
20 wrzesnia 2017 r., Lublin

8. Zjazd grupy ENITEC
– I Katedra i Klinika Ginekologii i Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
15-17 czerwca 2017 r., Lublin

 VI Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych. Konferencja naukowa pt.: „Rozliczalność
w systemach politycznych”

– Zakład Systemów Politycznych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie
22-23 maja 2017 r., Kazimierz Dolny

XVII edycja Rankingu Gazele Biznesu 2016 
– Bonnier Business Polska Sp. z o.o. w Warszawie
styczeń 2017 r., Lublin

 II Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska 
i geodezji”

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
22-24 maja 2017 r., Białka, Dębowa Kłoda, Urszulin 

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017
– AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego
od października 2016 r. do czerwca 2017 r., województwo lubelskie

♦ XVII Interdyscyplinarny Turniej Sportowy Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego
– Uczniowski Klub Sportowy „Bursa 3”
od 1 października 2016 r. do 20 czerwca 2017 r., województwo lubelskie

♦ XII edycja Pucharu Nadziei Olimpijskich w Koszykówce w kategoriach młodzieżowych sezonu 2016/2017
– Lubelski Związek Koszykówki
system dwurundowy: jesień 2016 r., czerwiec 2017 r, województwa lubelskie i podkarpackie

♦ Ogólnopolski projekt „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce”
–  Towarzystwo Amicus
realizowany do listopada 2017 r.

 Realizacja tomu „Lubelskie” z serii „Polska – nasze dziedzictwo”

– Wydawnictwo Unitex Sp. z o.o.

IV kwartał 2016

Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

– Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Komitet Honorowy

 

Konkurs na reportaż „Lubelszczyzna – region inspiracji”

– Wydział Politologii UMCS

do końca lutego 2017, Lublin

 

Unia Festival 2017 Wojewódzki Młodzieżowy Festiwal Filmowy

– Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej

od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r., Lublin

 

IX edycja konkursu ekologiczno-regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna” pod hasłem „Geografia lubelskich opowieści, legend i baśni”

– Zespół Szkół Publicznych w Suścu

od grudnia 2016 r. do maja 2017 r.

 

Projekt „Wkręć się w Ekonomiczny II”

– Studenckie Koło Naukowe Logistyk UMCS

od 10 stycznia 2017 r. do 8 marca 2017 r., Lublin

 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

– Komitet Okręgowy Olimpiady o Bezpieczeństwie i Obronności

od października 2016 r. do marca 2017 r., woj. Lubelskie

 

♦  XIII Edycja Konkursu Lubelski Orzeł Biznesu

– Pracodawcy Ziemi Lubelskiej

od listopada 2016 r. do maja 2017 r., woj. lubelskie

 

Projekt „Zielona ładowarka + Zielony Internet”

– Smartta Sp. z o. o.

od maja 2017 r. do września 2017 r., cała Polska

 

Ogólnopolski  Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego „Szafirowe Paragrafy”

– Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin

od 13 lutego 2017 r. do 27 marca 2017 r., Lublin

 

XIII Edycja Konkursu Papieskiego pod hasłem „Patriotyzm Karola Wojtyły (1920-2015)”

– Fundacja Instytut Tertio Millennio

od 27 lutego 2017 r. do 3 czerwca 2017 r., Polska i Polonia Nowego Jorku

 

Projekt „Smart Fun Learning Institute” 

– Studenckie Koło Naukowe Informatyki  UMCS

od 6 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r., Lublin

 

Finał Akademickich Mistrzostw Polski w szachach, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie kobiet i mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn

– AZS Klub Środowiskowy Woj. Lubelskiego

od stycznia 2017 r. do maja 2017 r., Lublin

 

Plebiscyt Sportowy miasta Chełm i powiatu chełmskiego oraz Plebiscyt Sportowy miasta Krasnystaw i powiatu krasnostawskiego

– Super Tydzień Chełmski

16 marca 2017 r., i 3 kwietnia 2017 r.

 

XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej

– Centrum Kultury w Lublinie

od 31 marca 2017 r. do 2 kwietnia 2017 r., Lublin

 

III Ogólnopolski Konkurs Literacki i II Międzynarodowy Konkurs Literacko – Plastyczny  „Lubelszczyzna w Legendach”

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego

od 5 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r., Lublin

 

Konkurs „Złota Kielnia”

– Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Lublin

od listopada 2017 r. do grudnia 2017 r., Lublin

 

Konkurs „Zamek Lubelski na przestrzeni dziejów”

– Muzeum Lubelskie”

od września 2016 r. do kwietnia 2017 r., Lublin

 

♦ III Ogólnopolski Turniej All-chemiczny, tematyka edycji: „Jubileusz 150 urodzin Marii Curie-Skłodowskiej”

– Koło Naukowe Alkahest

Dwa etapy: 11 marca 2017 r. i 2 czerwca 2017 r., Lublin

 

700 lat Lublina! Międzyszkolny Konkurs plastyczno – literacki „Piórem i pędzlem o Lublinie”

– Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego

od 20 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r., Lublin

 

♦ Spotkania autorskie twórców książki „Magiczne drzewka” i propagowanie idei „Zabawolandii” – miejsca warsztatów terapeutycznych dla dzieci chorych onkologicznie w Klinice Hematologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

– Monika Prokopiak

od 7 stycznia 2017 r., Lublin

 

♦ XI Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”

– Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

od marca 2017 r. do czerwca 2017 r., Lublin

 

♦ Projekt Krajowa Liga Innowacji – edycja 2017

– Fundacja Instytut Sobieskiego

od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., cała Polska

 

♦ Program Promocji Firm, Gmin i Powiatów „Business Excellence”

– Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu

od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r., Lublin

 

♦ VI Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy Sentymentalne”

– Stowarzyszenie Absolwentów IX LO im. M. Kopernik „Kopernik”

od 31 marca  2017 r. do 2 kwietnia 2017 r., Lublin

 

♦ X Ogólnopolski kongres Smart City – założenia i perspektywy

– SuccesPoint Sp. z o. o.

od 28 marca  2017 r. do 29 listopada 2017 r., Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków

 

♦ Projekt Kulturalny „Kulturą do Nieba – VI edycja” realizowany w ramach działań Frańciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie

od 12 lutego 2017 r. do 22 czerwca 2017 r., Lublin

 

Puchar Lubelszczyzny Nordic Walking „LUBELSKIE TEŻ CHODZI”

– Stowarzyszenie Klub Sportowy Nordic Walking „zNORDIC ŚWIDNIK”

od 30 kwietnia  2017 r. do 16 września  2017 r., Świdnik

 

Akcja „Wokół Wielkanocnych Nadziei”

– Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie / Szkolny Klub Wolontariatu

od marca  2017 r. do kwietnia 2017 r., powiat hrubieszowski

 

Program „Przyjazna Polska”

– Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

od marca 2017 r. do grudnia 2017 r., cała Polska

 

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”

– Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

od marca 2017 r. do grudnia 2017 r., cała Polska

 

IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej

– Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

od 14 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r., Lublin

 

Wystawa „Jerzy Durakiewicz (1934-2016) – FOTOGRAFIA”

– Muzeum Lubelskie

od lutego 2017 r. do marca 2017 r., Lublin

 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Matematyka z kalkulatorem graficznym”

– Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego

od marca 2017 r. do maja 2017 r., Zwierzyniec

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

– Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

rok szkolny 2016/2017, woj. lubelskie

 

Cykl nieodpłatnych konferencji naukowo-szkoleniowych „Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej”

– Instytut Psychologii UMCS

od kwietnia 2017 r. do grudnia 2017 r., Lublin

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą”

– Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

od lutego 2017 r. do czerwca 2017 r., Lublin

 

12th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

od sierpnia 2017 r. do września 2017 r., Lublin

 

Spektakl poetycko-muzyczny „Dar, co płomień piękna zapala i ducha wolności wskrzesza”

– Fundacja „Zacny Uczynek”

przełom maja i czerwca 2017 r., Krasnystaw

 

Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru Politechniki Lubelskiej

– Rektor Politechniki Lubelskiej

 

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

Od 17 lutego do 21 kwietnia 2017r., województwo lubelskie

 

Komitet Honorowy V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

– Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury

 

DOROŚLI – DZIECIOM NA 700-LECIE MIASTA LUBLIN – I Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrów Rodziców i Nauczycieli pt.: „Wydarzyło się w Lublinie…”

– Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 36

Od 29 kwietnia do 31 maja 2017 r., Lublin

 

♦ Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

– Wojewódzki Związek Młodzieży Wiejskiej

Rok 2017

 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Orlików Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej

– Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie

Od 30 maja do 3 czerwca 2017 r., województwo lubelskie

 

Przedszkolna Liga Mistrzów

– Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Lublin

Od 1 maja do 30 września 2017 r., Lublin

 

♦ Zakochaj się w Polsce nocą – Lubelskie nocą sentymentalnie 2015-2016
– Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie- 2015 r.
– 2016 r., zasięg ogólnopolski

♦ Konkurs Matematyczny „Matematyka w Technice dla Technika”
– Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
– rok szkolny 2015/2016, Lublin

♦ III edycja projektu „Piękno jest w nas”
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
rok szkolny 2015/2016, Lublin

♦ XI edycja Pucharu Nadziei Olimpijskich w Koszykówce w kategoriach młodzieżowych w sezonie 2015/2016
– Lubelski Związek Koszykówki w Lublinie
jesień 2015/ wiosna 2016, województwo lubelskie i podkarpackie

♦ Amatorska Liga Piłki Siatkowej
– Uczniowski Klub Sportowy MARATON w Lublinie
20-19 września 2015 r. – 31 maja 2016 r., Lublin

♦XVI Interdyscyplinarny Turniej Sportowy Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego
– Uczniowski Klub Sportowy „Bursa 3″ w Lublinie
– 1 października 2015 r. – 20 czerwca 2016 r., Lublin

♦ Międzynarodowy Konkurs First Robotic Competition
– Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” w Kraśniku
październik 2015 r. – czerwiec 2016 r., Kraśnik

♦ Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2015/2016
– AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego w Lublinie
październik 2015 r. – czerwiec 2016 r., Lublin

♦ „Pieszy odblaskowy pasażer”
– Lubelski Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
listopad 2015 r. – marzec 2016 r., Lublin

♦ Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku
– Fundacja Nieprzetartego Szlaku w Skrzynicach Pierwszych
listopad 2015 r. – maj 2016 r., województwo lubelskie

♦ „Wędrówka po Krajach Angielsko-Niemieckiego Obszaru Językowego”
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
5 lutego – 22 kwietnia 2016 r., Lublin

Plebiscyt Sportowy wraz z Galą Mistrzów Sportu
– Super Tydzień Chełmski w Chełmie
grudzień 2015 r.- marzec 2016 r., Chełm

 XII edycja Konkursu Papieskiego pod hasłem: „Moje Westerplatte”
– Fundacja Instytut Tertio Milennio w Krakowie
w okresie od 8 lutego 2016 r. do 14 maja 2016 r., projekt ogólnopolski

 konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku z Pasją”
– Stowarzyszenie Turystyka z Pasją
od 15 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., województwo lubelskie

 przedsięwzięcie pod nazwą „Super Sołtys”
– Super Tydzień Chełmski w Chełmie
od listopada 2015 r. do lutego 2016 r., powiat: chełmski, włodawski, krasnostawski

Wydanie „Przewodnika wirtualnego po Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim”
– Firma FOTOGRAFIKA w Lublinie
od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku

wystawa fotografii Kazimierz Dolny- Staufen- w obiektywie Sylwestra Doraczyńskiego
– Sylwester Doraczyński oraz Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny
luty 2016 r., Staufen
maj 2016 r., Kazimierz Dolny

♦ XXIX edycja Ogólnopolski Konkurs „Mój Las”
– Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie
od maja do czerwca 2016 r., województwo lubelskie 

Patron zobowiązuje! Wojewódzki Konkurs Literacki na temat patronów szkół województwa lubelskiego
– Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów w Lublinie
od stycznia do kwietnia 2016 r., Lublin

Wokół Wielkanocnej Nadziei
Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie
od lutego do kwietnia 2016 r., Hrubieszów

Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet, Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie kobiet i mężczyzn
– AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego
od lutego do maja 2016 r., Lublin

Konkurs wiedzy matematyczno-ekonomicznej EKONMAT dla uczniów szkół gimnazjalnych
– Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
od 9 lutego do 11 marca 2016 r., Lublin 

X Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”
– Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
do marca do czerwca 2016 r., województwo lubelskie

♦ Puchar Lubelszczyzny Nordic Walking „Lubelskie też chodzi” 2016
– Stowarzyszenie Klub Sportowy Nordic Walking „zNORDIC ŚWIDNIK” w Świdniku
od kwietnia do pażdziernika 2016 r., województwo lubelskie

XIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej
– Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
od stycznia do 26 kwietnia 2016 r., Lublin

♦ Konkurs „Złota Kielnia”
– Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Lublin 
pażdziernik/listopad 2016 r., Lublin

Badania ankietowe dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej na terenie gmin woj. lubelskiego
– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2016 rok, województwo lubelskie

Projekt kulturalny „Kulturą do Nieba – V edycja” realizowany w ramach działań       Franciszkańskiego Centrum promocji Kultury Chrześcijańskiej
– Stowarzyszenie Przyjaciół „Poczekajka” w Lublinie
od 7 lutego do 5 czerwca 2016 r., Lublin

XIII Edycja Konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2015”
– Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
od listopada 2015 roku do maja 2016 roku, województwo lubelskie

♦ Projekt „Odrobina Radości na Boże Narodzenie”
– Fundacja Ofiarom Wojny na Ukrainie (Victims of War in Ukraine) w Tarnobrzegu
od 15 grudnia 2015 roku do 28 lutego 2016 roku, projekt ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego
– Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Lublinie
od 10 lutego do 15 marca 2016 r., Lublin

Konkurs „O Kryształowa Cegłę”-na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej- na Szlaku Słońca i Śniegu-XVI edycja
– Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
w terminie od stycznia do grudnia 2016 r., zasięg międzynarodowy

XV edycja konkursu „Gmina Fair Play”-Samorząd z Wizją
– Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w Warszawie
w terminie od lutego do grudnia 2016r., zasięg ogólnopolski

Olimpiada Statystyczna
– Komitet Główny Olimpiady Statystycznej w Kielcach
rok szkolny 2016/2017, zasięg ogólnopolski

Program grantowy— „Decydujesz, pomagamy”
– TESCO POLSKA Sp. z o.o. oraz agencja Public Relations—Garden of Words w Warszawie
w terminie od lutego do grudnia 2016 r., zasięg ogólnopolski

projekt „Trening Dialogu”
– III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
w terminie od lutego do marca 2016 r., województwo lubelskie

projekt „Pamir —Kirgistan Rowerem na Dach Świata”
– Agnieszka Wyszyńska-Wytrykus
w terminie od sierpnia do września 2016 r., zasięg międzynarodowy

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
– Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie
rok szkolny 2015/2016, województwo lubelskie

Akcja Twój Dar Serca -VIII Edycja
– Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie
w terminie od 29 lutego do 15 maja 2016 r., szkoły województwa lubelskiego

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI-NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE”
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
w terminie od 23 lutego do 29 kwietnia 2016 r., województwo lubelskie

Projekt Grenngo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej
– Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Zakład NFOŚ
od 2 grudnia 2015 roku do 29 września 2016 roku, województwa lubelskie i mazowieckie

Konkurs BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2016- XVII edycja
– Klub Sportowa Polska w Warszawie
od kwietnia do września 2016 r.,  z finałem w październiku br. w Warszawie

XI Edycja Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie—Lodołamacze 2016
– Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
od kwietnia do września 2016 r., województwa lubelskie i podkarpackie

„Jan Paweł II: Kapliczki Polskie”—wystawa objazdowa
– Szczepan Ignaczyński, Muzeum PSP W Kraśniku, Starostwo Powiatowe w Kraśniku
2016/2017 rok, województwo lubelskie

Cykl wydarzeń otwierajacych Centrum Spotkania Kultur
– Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
od 29 kwietnia do 1 pazdziernika 2016 r., Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

XIV Ogólnopolski Konkurs „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
od 30 maja do 24 czerwca 2016 r., województwo lubelskie

XVI Międzynarodowa Sesja Historycznoliteracka „NASI SĄSIEDZI: Ukraina i Białoruś”
– Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin w Lublinie
w terminie od 2 czerwca do 31 grudnia 2016 r., Lublin, Zamość, Włodawa

Festiwal Lubelskie Dni Modernizmu 
– Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Lublinie
kwiecień-maj 2016 r., Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

XIV edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2016”
– Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w Lublinie
od 27 czerwca do 4 listopada 2016 r., Lublin

XX Międzynarodowy Festiwakl Organowy Lublin-Czuby 2016
– Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Lublinie
od 29 czerwca do 16 października 2016 r., Lublin

Jarmark Talentów
– Firma Magdalena Niedziałek „Dąbrówka” 
 w każdą ostatnią sobotę miesiąca tj: 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia i 24 września 2016 r., Dąbrówka

Młodzi LUBią Kulturę-Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej
– Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
projekt na lata 2016-2018, województwo lubelskie

♦ VI edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
– Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w imieniu których występuje Agencja Public Relations- Garden of Words TTL s.c. w Warszawie
od czerwca do grudnia 2016 r., cała Polska

♦ Program „Od uprawy do potrawy”
– Firma TESCO Polska w imieniu której wystepuje Agencja Piblic Relations-Garden of Words
od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku, cała Polska

Projekt „Henryk Sienkiewicz-przesłania i konteksty w literaturze polskiej”
– Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
od 5 września do 16 listopada 2016 r., Zamość

„Career Tree-CaT” (Drzewo Kariery). Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk- Partnerstwa Strategiczne
– Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie
2016/2017 rok Polska, Turcja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” III edycja 
– Fundacja Chlorofil w Warszawie
od 15 wrzesnia 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku, cała Polska

Studia Podyplomowe „Prawo Technologii Informacyjnych”
– Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
od 1 października 2016 r., do 30 czerwca 2017 r., Lublin

♦ Program „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły”
-UNI-NET Poland Sp. z o.o. w Warszawie
projekt obejmujący wszystkie gminy w Polsce realizujące dowóz uczniów

Projekt kulturalny „Kulturą do Nieba-VI edycja” realizowany w ramach działań Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej 
-Stowarzyszenie Przyjaciół „Poczekajka” w Lublinie
od 18 września do 12 grudnia 2016 r., Lublin

 Konkurs matematyczny Matematyka w Technice dla Technika
– Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
rok szkolny 2016/2017 r., Lublin

III Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ziemi Łukowskiej
– Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie
od 9 września do 15 listopada 2016 r., Łuków 

Ogólnopolska Wystawa Promocyjno-Edukacyjna pt. „Podróż w Kolorze-Lubelskie NAJ”
– Bogdan Wawrzyńczak Autorski Zespół Promocji
październik-grudzień 2016 r., Warszawa 

♦ Ogólnopolski Przegląd Poezji-XIX Jesienne Debiuty Poetyckie
– V Liceum Ogólnokształcace im. Marii Skłodowskiej -Curie w Lublinie 
od września do listopada 2016 r., Lublin 

♦ „Mam nawyki, mam wyniki- cykl biegów dla dzieci i młodzieźy”
– Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie 
2 października 2016 r., 23 października 2016 r., 20 listopada 2016 r., 11 luty 2017 r., 9 kwietnia 2017 r., 7 maja 2017 r., 18 czerwca 2017 r., Lublin 

Cykl biegów „Cztery Dychy do Maratonu”
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
2 października 2016 r., 20 listopada 2016 r., 11/12 luty 2017 r., 9 kwietnia 2017 r., Lublin 

Wojewódzki Konkurs Literacki na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza dla uczczenia 170. rocznicy urodzin Noblisty i 100. rocznicy śmierci mistrza powieści historycznej
– Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie
od września do grudnia 2016 r., Lublin 

Wojewódzki konkurs na prezentacje multimedialną na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza dla uczczenia 170. rocznicy urodzin Noblisty i 100. rocznicy śmierci mistrza powieści historycznej
– Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie 
od września do grudnia 2016 r., Lublin 

♦Wystawa „Uratowane skarby podziemnego Lwowa”
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
od 14 października 2016 r., do 6 stycznia 2017 r., Zamek Lubelski 

Ogólnopolski konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „Floriany”
– Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu redakcja miesięcznika „Strażak”, pismo ZOSP RP
od września 2016 r., do maja 2017 r., cały kraj 

Szkolenie dla kierowców „Bezpieczna Jazda po 50”
– Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 
trzeci kwartał 2016 r., Lublin 

♦ XX edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
– Katolicki Dom Kultury „ARKA” im Świetej Jadwigi Królowej w Racławicach
od listopada 2016 roku do czerwca 2017 roku, obszar Diecezji Sandomierskiej