Kolejne samorządy z unijnym dofinansowaniem

Unijne dofinansowanie trafi do kolejnych jednostek samorządu terytorialnego. Wicemarszałek Grzegorz Kapusta podpisał wczoraj trzy umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota dotacji dla wszystkich projektów to ok. 15 mln zł.

Pierwszy projekt na blisko 1,5 mln zł dotyczy ścieżek rowerowych, ich rozwoju i integracji z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Jest to projekt partnerski 7 gmin: Tuczna (Lider projektu), Sławatycze, Łomazy, Zalesie, Rokitno, Konstantynów oraz Kodeń. Na ich terenie wybudowane będą wieże widokowe, utworzone zostaną również ośrodki dla turystów w tym: wiaty piknikowe, ławki, stojaki na rowery, paleniska, parkingi czy pola namiotowe, zlokalizowane przy wieżach widokowych. Wytyczone zostaną także nowe ścieżki rowerowe. Natomiast na styku szlaków: Green Velo, Szlaku Rowerowego Południowego Podlasia oraz planowanej ścieżki rowerowej Łomazy – Tuczna – Sławatycze  zmodernizowane zostanie Schronisko Młodzieżowe. 

Gmina Nowodwór, to kolejna jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała unijną subwencję. Zakontraktowane fundusze przeznaczone będą na utworzenie otwartych stref rekreacji na terenie gminy, a mianowicie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowościach Grabów Szlachecki i Trzcianki oraz utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowodwór z wyposażeniem sześciu kompletów kajaków rekreacyjnych. Kwota pomocy to prawie 114 tys. zł.

Trzeci beneficjent to gmina Ryki, która w ramach uzyskanego dofinansowania (prawie 57 tys. zł) zmodernizuje teren przy budynku spotkań kulturalnych w Sędowicach.