Uczestnicy programu STP po raz kolejny w Urzędzie Marszałkowskim

W ramach programu wizyt studyjnych w Polsce (Study Tours to Poland), prowadzonego przez Fundację KReAdukacja, 24 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie uczestników tegorocznej edycji programu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego – Leszkiem Burakowskim, Dyrektorem Departamentu Organizacyjno-Prawnego, Małgorzatą Błaszczyk-Osik, Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej oraz pracownikami Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej.

Podczas spotkania studenci z Białorusi, Rosji i Ukrainy zapoznali się z kompetencjami samorządowymi na poziomie województwa. Uczestnicy dowiedzieli się o współpracy zagranicznej prowadzonej z regionami partnerskimi województwa lubelskiego w Europie i na świecie, ostatnich inwestycjach współfinansowanych z funduszy unijnych oraz o możliwościach wykorzystania tych funduszy w perspektywie współpracy transgranicznej i zagranicznej. Studenci byli zainteresowani aspektami pracy administracji samorządowej, mając na względzie nowe rozwiązania w pracy lokalnych samorządów w krajach, z których pochodzą.

Spotkanie wpisuje się tematycznie w program wizyty, podczas której uczestnicy mają możliwość zaznajomienia się z historią Polski, jej ustrojem politycznym, sposobem funkcjonowania samorządów oraz organizacji pozarządowych, jak również zwiedzenia Lublina oraz Lubelszczyzny, odbycia krótkich praktyk w lubelskich środkach masowego przekazu oraz uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Jednym z głównych długofalowych celów tego rodzaju spotkań jest kształtowanie przez młodych ludzi świadomego społeczeństwa obywatelskiego w przyszłości. Oprócz województwa lubelskiego w ramach Study Tours to Poland młodzi przedstawiciele Krajów Partnerstwa Wschodniego zwiedzili również Warszawę.

 

galeriaGALERIA