Wykaz lubelskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku

Jak działa mechanizm 1%?

Każdy z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na etapie rozliczenia z fiskusem może przekazać 1% podatku do wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP), która jego zdaniem najbardziej potrzebuje wsparcia. Możliwość pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych to przywilej dla organizacji posiadających status OPP. Podatnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów a przekazywane pieniądze trafią bezpośrednio na konto wybranej OPP, która zgodnie z przedmiotem określonym w statucie dokona wewnętrznej dystrybucji środków pieniężnych, realizując tym samym zadania należące do sfery zadań publicznych. Ideę mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   w 2003 r., a szczegółowe przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto może przekazać 1% podatku dla OPP?

Podmiotami uprawnionymi do przekazania 1% podatku są wszyscy podatnicy rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, zatem dotyczy to osób fizycznych rozliczających się
z urzędem skarbowym:

 – poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem w wysokości 17% (minus kwota zmniejszająca podatek) lub 32%, (niezależnie od źródła dochodu, np.: umowę o pracę, zlecenie, prawa autorskie, zbycie akcji, lub innych źródeł).  

– 19% podatkiem liniowym,

– ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,

– emeryci i renciści, pod warunkiem, że wypełnią specjalny formularz PIT-OP (stanowiący oświadczenie w sprawie złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego) i prześlą – korzystając z systemu elektronicznego, bądź w wersji papierowej – do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli emeryci nie złożą PIT-OP w bieżącym roku a dokonali tego w roku poprzednim to  1%  ich podatku zostanie przekazany na podstawie wskazania organizacji jak w roku poprzednim.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Należy dodać, że nie możemy przekazać więcej niż 1% podatku wynikającego z zeznania podatkowego. Jeśli chcemy wspomóc OPP, czy też organizację pozarządową możemy przekazać zadeklarowaną sumę pieniędzy w formie darowizny.

Komu więc przekazać swój 1 % podatku, czym się kierować przy wyborze organizacji?  Zanim przekażemy organizacji 1 procent podatku warto przede wszystkim sprawdzić, jak wydała ona pieniądze w poprzednim roku, a nawet w latach poprzednich.

Jak przekazać 1% podatku:

Przekazanie podatku nie jest trudne! Można to ująć w skrócie: numer, kwota, cel. Wystarczy wybrać OPP, podać nr KRS w odpowiedniej deklaracji podatkowej, obliczyć i wpisać kwotę 1% podatku. Dla ułatwienia możemy skorzystać z  programów  np. e-PIT – dokonujących niezbędnych obliczeń oraz wskazujących rubryki do wypełnienia. Rozliczając się z dochodów podatnicy dodatkowo poza wyborem organizacji mogą doprecyzować cel szczegółowy, na jaki zostanie przeznaczony 1% podatku. W przypadku organizacji, które prowadzą tzw. subkonta dla podopiecznych, wskazanie celu szczegółowego jest podstawą do przekazania pieniędzy dla konkretnego potrzebującego. Dodatkowo można wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych podatnika a Naczelnik Urzędu Skarbowego dane te może udostępnić organizacji. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów na bieżąco aktualizuje wykaz ustawowy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.

Na jednym formularzu zeznania rocznego podatnik może przekazać swój 1% dla jednej organizacji, w przypadku rozliczenia z różnych źródeł dochodu (np. rozliczenie w związku z dochodami ze zbycia papierów wartościowych), czyli w przypadku składania wielu deklaracji, może wspomóc działanie wielu OPP. Ważne jest, aby wskazać w rozliczeniu PIT organizację, która jest w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1%, w innym przypadku urząd skarbowy odstąpi od przekazania 1%, który nie trafi do żadnej organizacji, lecz do budżetu państwa, tak jak reszta podatku. Po raz trzeci, w 2021 roku, podatnicy otrzymują wypełnione przez pracodawcę lub organ rentowy zeznania podatkowe, mogą je weryfikować i uzupełniać, w tym wskazywać OPP. Wspomniana usługa o nazwie Twój e-PIT znajduje się na portalu podatkowym: podatki.gov.pl. Kolejnym warunkiem, aby skutecznie przekazać 1% dla wybranej OPP, jest złożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie (potem można ją korygować), oraz zapłacenie należnego podatku, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej dla OPP.

Pamiętajmy o sprawdzeniu danych – podanie błędnego numeru konta lub błędnego numeru KRS nie pozwoli na przekazanie 1% na rzecz organizacji (dane te mogą podlegać korekcie, jak każda inna pozycja deklaracji rocznej).

W 2021 roku deklaracje podatkowe PIT 2020 składać należy:

– do 1 marca 2021 roku (poniedziałek) > PIT-28,

– do 30 kwietnia 2021 roku (piątek) > PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, również PIT-OP.

Uwaga: w przypadku PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT nawet w braku złożenia deklaracji (milczącej zgody na deklarację PIT przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, termin ten liczy się od powyższej daty).

Korekta musi być złożona w terminie:

– 31 maja 2021 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,

– 31 marca 2021 r. – PIT 28

Podatek musi być zapłacony w całości do:

– 30 czerwca 2021 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,

– 30 kwietnia 2021 r. – PIT 28.

Wskazane terminy mogą zostać wydłużone w związku z ewentualnymi zmianami w przepisach podatkowych, wprowadzanych w związku z neutralizacją skutków gospodarczych epidemii COVID-19.

Czy wiesz że…

W lutym 2021 roku w Polsce było zarejestrowanych blisko 8,8 tys. organizacji pożytku publicznego w tym 428 z województwa lubelskiego (wg. Wykazu z Ministerstwa Finansów opublikowanego przez Narodowy Instytut Wolności). 

Na podstawie informacji pozyskanej z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie wynika, że dla lubelskich organizacji pożytku publicznego z rozliczeń podatkowych za 2019 rok w 2020 roku w 516 251 zeznaniach zadeklarowano odpis na rzecz OPP w kwocie prawie 34 mln złotych (33 923 651,00).

 

Rozliczenie za rok

Liczba deklaracji podatkowych Kwoty pieniężne z 1%
1.

 2019

515 251                             33 923 651,00 zł
2.

 2018

502 065        około 31 200 000,00 zł
3.

2017

475 164

                  27 129 769,353 zł

4.

2016

462 769

        około 23 000 000,00 zł

5. 2015 445 542

         około 22 000 000,00 zł

Zestawienie: Zeznania podatkowe z deklaracją przekazania 1% podatku na rzecz OPP oraz kwoty pieniężne, która wskazuje na tendencję wzrostową w liczbie deklaracji i kwot pieniężnych.

Gdyby wszyscy podatnicy z województwa lubelskiego wykorzystali tę możliwość to wsparcie finansowe tych organizacji byłoby o 3 mln zł wyższe. Składając zeznanie podatkowe warto o tym pamiętać.

Kwoty podatku z rozliczenia 1 %, które zostały przekazane dla OPP w poszczególnych oddziałach urzędu skarbowego:

 • US Biała Podlaska – 2 334 396,00 zł;
 • US Biłgoraj – 1 106 521,00 zł;
 • US Chełm – 1 837 261,00 zł;
 • US Hrubieszów – 566 432,00 zł;
 • US Janów Lubelski – 524 159,00 zł;
 • US Krasnystaw – 681 822,00 zł;
 • US Kraśnik – 1 049 206,00 zł;
 • US Lubartów – 1 136 582,00 zł;
 • Pierwszy US w Lublinie – 7 478 648,00 zł;
 • Drugi US w Lublinie – 3 125 301,00 zł;
 • Trzeci US w Lublinie – 3 272 209,00 zł;
 • US Łuków – 1 569 935,00 zł;
 • US Opole Lubelskie – 543 941,00 zł;
 • US Parczew – 413 281,00 zł;
 • US Puławy – 2 010 509,00 zł;
 • US Radzyń Podlaski – 697 342,00 zł;
 • US Tomaszów Lubelski – 833 385,00 zł;
 • US Włodawa – 454 238,00 zł;
 • US Zamość – 2 357 964,00 zł;
 • US Łęczna – 996 546,00 zł;
 • US Ryki – 933 973,00 zł.

Największymi w województwie lubelskim beneficjentami 1 procenta są:

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (7 534 096,00 zł);
 • „Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie” (2 350 386,00 zł);
 • „AVALON – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym” (1 571 251,00 zł);
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (1 503 041,00 zł);
 • Fundacja „Serca dla Maluszka” (561 998,00 zł);
 • Fundacja Sensoria (467 310,00 zł).

Warto zapoznać się z informacją dotyczącą wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku, sporządzoną na podstawie bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego znajdując się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – www.niw.gov.pl.