Jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z województwa lubelskiego?

Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku. Szczególnie zachęcamy do wybrania lubelskich organizacji:

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych w 2021 roku 

Jedyne co poświęcamy przy przekazywaniu 1% podatku, to nasz czas. Nic nas to nie kosztuje, gdyż i tak jesteśmy zobowiązani rozliczyć się z fiskusem. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1%, całość trafi do urzędu skarbowego.
Aby przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, należy w odpowiednie rubryki PIT-a wpisać kolejno nazwę organizacji, numer KRS oraz obliczoną kwotę 1% podatku. Formularz PIT daje także możliwość przekazania za pośrednictwem Urzędu Skarbowego naszych danych osobowych obdarowanej organizacji. Jest to o tyle istotne, że organizacje gromadzą dane osób wspierających, mogą im podziękować oraz przesyłać informację o sposobie wykorzystania przekazanych środków oraz o bieżącej działalności. To do nas należy decyzja czy zgodzimy się przekazać dane. Urząd Skarbowy przekaże nasze wsparcie na konto, wskazanej przez nas organizacji. Kwotę obliczonego 1% podatku zaokrągla się w dół do pełnych dziesiątek groszy

Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.