Działania skierowane do rolników i sadowników to jeden z filarów kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Ten specjalny modplakat akcji chroń pszczoły bez nich nie ma życiauł edukacyjny funkcjonuje pod nazwą „Pszczoła na wsi”. Jego założeniem jest nie tylko uświadamianie osób stosujących środki ochrony roślin, ale także wypracowanie dobrych, a nawet bardzo dobrych relacji między tym środowiskiem a środowiskiem pszczelarzy.

W ramach tego modułu:

  • Zarząd Województwa Lubelskiego wystosował prośbę do wszystkich gmin w regionie (JST) o wyznaczenie przedstawiciela do kontaktu z pszczelarzami oraz do powoływania komisji ds. wytrucia pszczół zanim ten fakt rzeczywiście nastąpi;
  • sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka przygotowali i upowszechnili apel do rolników i sadowników o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie realizacji prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin;
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wraz z partnerami (Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin w Lublinie, Lubelską Izbą Rolniczą, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie) opracował plakat „Chroń pszczoły! Bez nich nie ma życia na ziemi”, a dodatkowo z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie – także ulotkę pod tym samym tytułem.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Tekst plakatu „Chroń pszczoły! Bez nich nie ma życia na ziemi”
(plik PDF dostępny dla osób korzystających z programów czytających)

Plakat Chroń pszczoły bez nich nie ma życia na ziemi (plik PDF)

Ulotka akcji chroń pszczoły bez nich nie ma życia na ziemi - strona pierwsza

Ulotka akcji chroń pszczoły bez nich nie ma życia na ziemi - strona druga

Tekst ulotki „Chroń pszczoły! Bez nich nie ma życia na ziemi”
(plik PDF dostępny dla osób korzystających z programów czytających)

Ulotka „Chroń pszczoły! Bez nich nie ma życia na ziemi” (plik PDF)

List do rolników i sadowników. Tekst apelu wpisany jest w żółtą ramkę, w górnym lewym rogu znajduje się logo akcji Lubelskie wspólnie dla pszczół

Treść apelu do rolników i sadowników
(plik PDF dostępny dla osób korzystających z programów czytających)

Apel do rolników i sadowników (plik PDF)