Współpraca na podstawie Umowy o Współpracy z 26 października 2009 r.
Powierzchnia: 3 125 km2
Ludność: ok. 1,13 mln
Stolica: Brugia (117 000 mieszkańców)

Prowincja Flandria Zachodnia znajduje się w zachodniej części Belgii, nad Morzem Północnym. Prowincja podzielona jest na 8 dystryktów administracyjnych oraz 64 gminy. Najważniejsze gałęzie gospodarcze we Flandrii Zachodniej to turystyka, rolnictwo oraz logistyka (port morski w Brugii i 2 lotniska regionalne).

Na północy Prowincji większość przemysłu skoncentrowana jest w miastach Brugia oraz Ostenda oraz ich okolicach. Południe Prowincji znane jest z przemysłu tekstylnego. Obszar w okolicach Kortrijk nazywany jest Belgijskim Dallas z uwagi na rozwój przedsiębiorczości.

Stolicą Prowincji jest Brugia – „Flamandzka Wenecja”. Miasto to jest także ważnym portem śródlądowym, połączonym siecią kanałów z Morzem Północnym. Centrum Brugii jest wpisane na listę UNESCO. Najważniejsze zabytki: Kościół Najświętszej Marii Panny, z najwyższą wieżą w Belgii (116 metrów) i kolekcją klasycznego malarstwa. Dzwonnica na Rynku, XIV-wieczny Ratusz oraz Bazylika Świętej Krwi z relikwią w postaci fiolki z Krwią Chrystusa.

Władzę w Prowincji sprawuje Rada Prowincji (odpowiednik Sejmiku), której członkowie są wybierani w wyborach bezpośrednich na sześcioletnią kadencję. Stała Delegacja (organ wykonawczy – odpowiednik Zarządu Województwa), na której czele stoi gubernator zajmuje się administracją Prowincji.

Współpraca Województwa Lubelskiego z Flandrią

Od ponad 30 lat trwa współpraca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Katolickim Uniwersytetem w Leuven. Wymiernym efektem tych kontaktów jest utworzenie Centrum Kultury Niderlandzkiej, które w roku 2008 uzyskało status katedry filologii niderlandzkiej. Jest to jedyna placówka akademicka we wschodniej Polsce dająca możliwość podjęcia wyższych studiów z zakresu nauki języka niderlandzkiego. Inną instytucją, która podjęła współpracę z tą flandryjską prowincją jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie. MUP realizował projekt wymiany kadr z Flandrią Zachodnią (miasta Kortrijk i Roeselare) w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Ponadto gmina Ruiselede z Flandrii Zachodniej nawiązała kontakty z miastem Kraśnik.

Kontakty Samorządu Województwa Lubelskiego z Administracją Prowincji Flandria Zachodnia zostały zainicjowane za pośrednictwem przedstawicielstwa Flandrii w Polsce. W trakcie kontaktów roboczych ustalono zakres wspólnych przedsięwzięć: agroturystyka, turystyka rzeczna, transport (regionalne porty lotnicze), wymiany kulturalne, wspólne przedsięwzięcia z zakresu animowania kultury (doświadczenia Brugii jako Europejskiej Stolicy Kultury 2002), przedsiębiorczość. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowych obu regionów było opracowanie projektu z zakresu aktywizowania turystyki „Boot2Lubelskie”. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane przez Rząd Flandrii. W ramach projektu zostanie opracowana strategia wdrożenia nowych produktów z zakresu turystyki wodnej w oparciu o dostępny w naszym regionie potencjał infrastrukturalny, organizacyjny i ludzki.

Umowę o współpracy pomiędzy naszymi regionami podpisano w Brugii w październiku 2009 roku. Została ona wynegocjowana ze stroną belgijską a następnie uzgodniona z ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Umowa obejmuje następujące obszary współpracy:
♦ rozwój terenów wiejskich
♦ turystyka i kultura
♦ rozwój regionalny
♦ edukacja
♦ europejska współpraca międzyregionalna i transgraniczna.

Strona administracji samorządowej: www.west-vlaanderen.be

GALERIA