W roku szkolnym 2019/2020 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Celem programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2019-2020 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim; w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami szkoły podstawowej (klasa VII lub VIII) lub liceum ogólnokształcącego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków o przyznanie stypendiow, w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” – wpłynęły łącznie 942 wnioski.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego w roku szkolnym 2019-2020 przyznanych zostało 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria i uzyskali najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendia zostały podzielone w następujących proporcjach: 101 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz 399 stypendiów dla uczniów trzy- i czteroletnich liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., w kwocie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. Łączna kwota przewidziana na stypendia w ramach  projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” to
2 000 000  zł.

Lubelska kuźnia talentów 2019-2021

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2019-2021 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkół zawodowych (poza szkołami dla dorosłych).

W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków o przyznanie stypendiow, w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” – wpłynęło łącznie 677 wniosków.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego w roku szkolnym 2019-2020 przyznanych zostało 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria i uzyskali najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendia zostały podzielone w następujących proporcjach: 435 stypendiów dla uczniów techników, 32 stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia i 33 stypendia dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020  r., w kwocie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. Łączna kwota przewidziana na stypendia w ramach  projektu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” to 2 000 000 zł.

 

W dniach 10 i 11 grudnia br. o godz. 11.00 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów. W programie przewidziano wręczenie listów gratulacyjnych, część artystyczną oraz poczęstunek. Uczestnikami gali w dniu 10 grudnia 2019 r. będą stypendyści programu: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” natomiast w dniu 11 grudnia stypendyści programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Poza uczniami galę swoją obecnością uświetnią przedstawiciele szkół, do których uczęszczają stypendyści oraz zaproszeni goście.

 

Plan uroczystości wręczenia stypendiów w dniach 10 i 11 grudnia 2019 r. w Sali Operowej CSK:

1000 – 1100 – rejestracja uczestników konferencji w holu przy wejściu głównym;

1100 – 1115 – oficjalne rozpoczęcie uroczystości – przemówienie Marszałka Województwa Lubelskiego lub innej osoby reprezentującej Województwo Lubelskie, przywitanie gości;

1115 -1230  – uroczyste wręczanie listów gratulacyjnych;

1230-1240 –  część artystyczna;

1240-1340 –  poczęstunek