Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury podało Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem na 2019 rok.

Informacje dotyczące kwalifikowania na egzamin kandydatów właściwych Marszałkowi Województwa Lubelskiego można uzyskać pod numerem telefonu 081 44 16 803.

Link strony Ministerstwa Infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/egzaminatorzy

W celu zakwalifikowania na egzamin, który odbędzie się w dniach 11-12 maja 2019 r. w WORD w Warszawie, wymagane dokumenty należy złożyć do Marszałka Województwa Lubelskiego, w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r.