Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, iż w dniu 9 maja w sali nr 063A (Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ul. Grottgera 4 –  parter) w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet 4.

W toku szkolenia będą poruszone następujące zagadnienia:

  • Ogólne zasady aplikowania o środki w ramach PO RYBY 2014-2020 w oparciu o aktualne dokumenty,
  • Zasady prawidłowego udzielania zamówień w ramach realizacji operacji  z PO Rybactwo i  Morze 2014-2020,
  • Szczegółowe zasady dotyczące prawidłowego rozliczania operacji na podstawie złożonego wniosku o płatność,
  • Ogólne zasady związane z kontrolą operacji w miejscu ich realizacji  – wytyczne dla beneficjentów.

Zgłoszenia dotyczące uczestnictwa w szkoleniu będą przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu:  0-81 441 65 63 w terminie do 8 maja, do godziny 14.00. Informujemy jednocześnie, iż miejsce szkolenia  jest przystosowane  dla osób niepełnosprawnych.