Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego

do-pobraniaDO POBRANIA

Sprawozdanie z konsultacji