Regulamin przyznawania ,,Nagrody Trzeciego Sektora”

Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym ,,Nagroda Trzeciego Sektora” przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Postanowienia ogólne

  1. Nagroda przyznawana jest przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego na podstawie nadesłanego, wypełnionego wniosku przez inny podmiot
    niż wnioskowany.
  2. Organizatorem konkursu jest:

– Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

do-pobraniaDO POBRANIA

Regulamin nagród Trzeciego Sektora

Wniosek