Tegoroczna edycja regionalnego konkursu grantowego „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 16 sierpnia, a wnioski można składać do 25 października 2018 roku do godziny 12.00. O granty w konkursie ubiegać się mogą organizacje ze wsi i miast poniżej 20 tys mieszkańców.  

Na stronie internetowej www.rownacszanse.pl znadują się szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty konkursowe. W przypadku pytań organizatorzy proszą o kontakt: tel: (022) 826 10 16; e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl