Przedłużenie naborów dot. geotermii głębokiej oraz produkcji pelletu

Informujemy, że w odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców oraz w związku z pandemią koronawirusa Minister Klimatu i Środowiska podjął decyzję  o przedłużeniu terminów zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonych w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. 

Terminy zakończenia naborów zostały przesunięte zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka) – 31 marca 2021 r. godz. 15 (zmiana z 31 grudnia 2020 r.)
  • Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu 29 stycznia 2021 r. godz. 15 (zmiana z 8 stycznia 2021 r.)

Szczegółowa dokumentacja niezbędna do wyżej wymienionych naborów dostępna jest na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW.

 

W imieniu Operatora Programu zapraszamy również do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami (FAQ) dotyczącymi wszystkich obszarów programowych, a także z materiałami szkoleniowymi dla wnioskodawców Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu oraz zadawania pytań w przypadku pojawiających się wątpliwości (mfeog_energia@nfosigw.gov.pl oraz mfeog@klimat.gov.pl).