Program „Sprawy Wewnętrzne”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA jako Operator Programu „Sprawy Wewnętrzne” ogłosiły konkurs na dofinansowanie projektów w obszarze tematycznym 20  „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”. Łączna kwota do rozdysponowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, to 4 701 069 euro.

O wsparcie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 będą mogły ubiegać się podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości.

Szansę na dofinansowanie mają przedsięwzięcia mające na celu:

  • zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii i odpowiednich szkoleń;
  • wzmocnienie współpracy krajowych i międzynarodowych organów ścigania, takich jak: Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex.

Wnioski w ramach naboru można składać w terminie do 14 lutego 2020 r. (do godziny 16.00).

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie.