Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.), Zarząd Województwa Lubelskiego podaje do wiadomości następujące informacje:

Zmiany dokumentu pn. Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego obejmują w szczególności:

  1. Rozszerzeniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok. 8,615 km”
    o „Przebudowę na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok. 4,878 km”.
  2. Zmianie kilometraża początkowego zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odcinku od km 14+860 do km 21+962 o dł. 7,102 km oraz zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa.
  3. Zmianie harmonogramu realizacji planowanych zadań.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego

Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego