Załączniki zawierają: 

Załącznik nr 1: Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 2: Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego