Działając zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 2, art. 19 ust. 3 i 8 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego zawiadamia, że uchwałą Nr CCXXXIV/4606/2017 z 4 grudnia 2017 r. przyjął zmianę Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego.

Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa, ul. Grottgera 4  Lublin, pokój 402, w godzinach pracy Urzędu, tj. w od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w zakładce Ochrona środowiska Zawiadomienia i obwieszczenia.

do-pobraniaDO POBRANIA

Plan Transportowy