Nabór wniosków w programie Pajacyk

Do 30 kwietnia Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji w ramach programu „Pajacyk”.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Warunkiem uzyskania przez organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełnienie formularza wniosku w formie elektronicznej, znajdującego się na stronie https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia. Jednak wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Dodatkowe informacje a także regulamin naboru znajdują się także na stronie https://www.pajacyk.pl/nabor.

Wszelkich wyjaśnień w sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków udziela Magdalena Szymczak, Koordynatorka Programu Dożywiania w Polsce – telefonicznie pod nr (56) 65 21 368 lub mailowo magdalena.szymczak@pah.org,pl

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 roku.