Konsultacje ws projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych przypadających Województwu Lubelskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Szczegóły i niezbędne załączniki dostępne są na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego