Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konsultacje projektu zmiany uchwały nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

do-pobraniaDO POBRANIA

1. Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego
2. Projekt zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego
3. Projekt wniosku o Odznakę Honorową dla osoby fizycznej
4. Uzasadnienie projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego
5. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu zmiany uchwły Sejmiku Województwa Lubelskiego