Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego.

do-pobraniaDO POBRANIA

  1. Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego
  2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego
  3. Uzasadnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego
  4. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego