6 maja 2019 r. rozpoczną się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków do 16 maja 2019 r.

Konsultacjom poddany jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Sposoby zgłaszania uwag wymienione są tutaj

Za przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odpowiedzialny jest Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

do-pobraniaDO POBRANIA