Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju, prowadzonej przez Województwo Lubelskie, Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 127.

Ogłoszenie  o konkursie ukazało się dnia 11 marca 2019 roku w Gazecie Wyborczej w Lublinie, BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, stronie www.lubelskie.pl , tablicy ogłoszeń – ogólnie dostępnej w siedzibie urzędu,  stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie  –  zakładka „Konkursy na dyrektora szkoły”. Oferty można składać w terminie 14 dni od  dnia  ogłoszenia, to jest do  25 marca 2019 roku. Szczegóły dotyczące wymagań, jakie powinien spełnić  kandydat na stanowisko dyrektora oraz  dokumenty, jakie powinna zawierać oferta określa załączona treść ogłoszenia.

do-pobraniaDO POBRANIA

Ogłoszenie 2019 Bigoraj