Konkurs na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego:

  • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach, Puławy ul. Bema 1,
  • Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju, Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 127,
  • Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 1.

Ogłoszenie o konkursie ukazało się dnia 14 maja 2019 roku w Kurierze Lubelskim – dzienniku o zasięgu wojewódzkim, BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, stronie www.lubelskie.pl , tablicy ogłoszeń – ogólnie dostępnej w siedzibie urzędu, stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie  –  zakładka „Konkursy na dyrektora szkoły”.

Oferty można składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, to jest do 28 maja 2019 roku. Szczegóły dotyczące wymagań jakie powinien spełnić kandydat na stanowisko dyrektora oraz dokumenty jakie powinna zawierać oferta określa załączona treść ogłoszenia.

Ogłoszenie konkursu 2019