Zarząd Województwa Lubelskiego, uchwałą Nr CLXXXIII/3666/2017  z dnia 23 maja 2017 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej Województwa Lubelskiego: