Na stronie Ministerstwa Infrastruktury zamieszczone są terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

Link do strony Ministerstwa Infrastruktury

Egzaminy dla kandydatów z województwa lubelskiego odbędą się w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 4 – 6 września 2020 r.

Wnioski o zakwalifikowanie na egzamin dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, wraz  z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście do dnia 7 sierpnia 2020 r. w Departamencie Infrastruktury i Majątku Województwa, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 81 44 16 803.