Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Planem podanym przez Ministerstwo Infrastruktury egzamin weryfikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem na 2019 rok odbędzie się 31 sierpnia i 1 września 2019 r. w WORD w Warszawie.

W celu zakwalifikowania na egzamin, wymagane dokumenty należy złożyć do Marszałka Województwa Lubelskiego, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.

Informacje dotyczące kwalifikowania na egzamin kandydatów właściwych Marszałkowi Województwa Lubelskiego można uzyskać pod numerem telefonu 081 44 16 803.

Link strony Ministerstwa Infrastruktury