Wykaz pomieszczeń do wyjnajęcia w trybie bezprzetargowym, Lublin ul.Karłowicza 4