Informujemy, że Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa zapowiedział otwarcie drugiego naboru na dzień 1 marca 2017 r. Trzeci nabór będzie otwarty we wszystkich priorytetach programu, tj. Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna, Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Pakiet dla wnioskodawców  Wnioskodawców obowiązują dokumenty dostępne w Application pack zamieszczonym na stronie → www.interregeurope.eu. Wspólny Sekretariat (Lille,…

czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z ich przebiegu.   → Sprawozdanie    Przypomnijmy, że głównym celem uchwały dotyczącej KPK jest uszczegółowienie przebiegu granic parku oraz jego otuliny, a także określenie szczególnych celów ochrony oraz zakazów wybranych spośród katalogu zakazów z ustawy z dnia 16 kwietnia…

czytaj więcej

Szykuje się zmiana załącznika nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO 2022). Dotyczy ona uwzględnienia w nim Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północno-Zachodniego. Proponowane wpisy zostają poddane konsultacjom społecznym, które potrwają do 27…

czytaj więcej

„Konkurs – Sport Wspieranie 2017 – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie województwa lubelskiego” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania. Dnia 17 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CLVIII/3177/2017 dokonał wyboru ofert…

czytaj więcej

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania w 2017 r. Termin składania ofert upływa 13 lutego 2017 r. 10 stycznia 2017 br. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVII/3140/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie wspierania turystyki i krajoznawstwa…

czytaj więcej

Dnia 10 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CLVII/3148/2017 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 13 stycznia do 11 grudnia 2017 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu – https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1123913 załącznik do Uchwały – Wykaz…

czytaj więcej

Dnia 10 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CLVII/3147/2017 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 13 stycznia do 11 grudnia 2017 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu – https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1123908 załącznik do Uchwały – Wykaz…

czytaj więcej

Departament Kultury, Edukacji i Sportu uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2017 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2016 zostanie przeprowadzony w miesiącu styczniu 2017 r. Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie „Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za…

czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Sportu informuje o możliwości ubiegania się  w 2017 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Aplikacja…

czytaj więcej