Tylko do 31 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach projektu EKODOM, realizowanego w naszym regionie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Skierowana do osób fizycznych oferta zakłada przyznanie preferencyjnych pożyczek z możliwością umorzenia ich części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia…

Czytaj więcej

10 kwietnia otworzy się kolejna szuflada z unijnymi pieniędzmi na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych. Tego dnia ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy m.in. na zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, a także – w ograniczonym zakresie – na budowę i modernizację budynków. O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą…

Czytaj więcej

Rada programowa ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” postawiła na smak, nominując do finału dwójkę reprezentantów województwa lubelskiego. Nasz region w ostatnim etapie konkursowym reprezentować będą: ekogospodarze Dorota i Jerzy Moniowie z Krupego oraz Barbara Chwesiuk, właścicielka Manufaktury Cieleśnica. Specjalnością gospodarstwa państwa Moniów są sery podpuszczkowe, a Manufaktury – tradycyjne przetwory, często o nowoczesnych połączeniach smaków. Gospodarstwo…

Czytaj więcej

Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie kryzysu dzięki nowym przepisom przyjętym 13 marca br. przez Komisję Europejską. Zaktualizowane i uproszczone rozporządzenie delegowane dotyczące europejskiego sektora owoców i warzyw przewiduje: zwiększenie wsparcia dla sektora w przypadkach wycofania owoców i warzyw z obrotu (wzrost ceny wycofania…

Czytaj więcej

Producenci mleka i świń już wkrótce będą mogli ubiegać się o refundację kosztów zakupu zwierząt. Nabór wniosków  o nadzwyczajną pomoc dostosowawczą rozpocznie się 18 marca br. w oddziałach Agencji Rynku Rolnego. Stawki pomocy kształtują się następująco: refundacja do zakupu bydła hodowlanego od 1000 zł do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 4000 zł w…

Czytaj więcej

Do 2 maja br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR). Na podstawie ich wyników Komisja Europejska do końca 2017 r. opracuje komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz możliwe scenariusze polityczne na przyszłość. – Podejmujemy dziś kolejne kroki w kierunku unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej na 21. wiek – stwierdził…

Czytaj więcej

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Nabór w ARiMR trwa od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. O premię mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi…

Czytaj więcej

O historycznej sukcesji i wyzwaniach stawianych obszarom wiejskim można pisać różnie. I na takie właśnie prace, o indywidualnym charakterze, czeka organizator konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Pasjonatów folkloru lubelskiej wsi gorąco zachęcamy do uczestnictwa w  dziewiątej już edycji projektu. Na laureatów najlepszych dokumentów w dwóch kategoriach czekają nagrody…

Czytaj więcej

Minister rolnictwa informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu, w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi. Wytyczne te mają swoje zastosowanie również w przypadku: chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego; chowu na…

Czytaj więcej

Na premię w wysokości 60 tys. zł mogą liczyć rolnicy planujący rozwój małych gospodarstw. Wnioski o pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od 30 marca do 28 kwietnia br. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości…

Czytaj więcej

Gdzie najlepiej wykazać się swoją wiedzą? Oczywiście podczas turniejów. Jednym z nich jest Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, której finał wojewódzki co roku odbywa się w Lublinie. Tegoroczne eliminacje (8 marca) wyłoniły pięciu lubelskich omnibusów, dla których nagrody rzeczowe ufundował marszałek Sławomir Sosnowski. Wzorem lat ubiegłych, eliminacje odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Zmagania prowadzone były…

Czytaj więcej

Uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego zapraszamy do udziału w konkursie „Nakręć się na ochronę środowiska!”. Tematem przewodnim premierowej edycji jest walka z zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi oraz promocja zrównoważonego rozwoju poprzez film edukacyjny. Autorzy najlepszych ekranizacji pojadą na trzy, dwu i jednodniowe wycieczki do parku „Zoom Natury” w Janowie Lubelskim. Przyznamy…

Czytaj więcej