W dniu 6 kwietnia br. odbyło się cykliczne posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP, pod przewodnictwem Województwa Podlaskiego, które z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 prowadzone było w formie zdalnej. Spotkanie poświęcone było: – przedstawieniu koncepcji projektu „Inno_Regio_lab”, ujętego w konsultowanym obecnie  Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki; – omówieniu propozycji…

Czytaj więcej

Miło nam poinformować, że Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIV/407/2021 z dnia 29 marca br. przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. RSI WL 2030 jest rozwinięciem i uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, w części poświęconej rozwojowi badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Strategia jest efektem współpracy i zaangażowania kluczowych środowisk…

Czytaj więcej

W dniu 2 czerwca w Lublinie odbędą się Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Lublin 2021 Nowe Technologie.    Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodego mistrza fachu w 5 konkurencjach: mechatronika, cyberbezpieczeństwo, przemysł 4.0, robotyka, chmura obliczeniowa. Zwycięstwo daje możliwość zdobycia kwalifikacji do reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym konkursie WorldSkills Szanghaj 2022.   Organizatorem eliminacji jest Fundacja Rozwoju…

Czytaj więcej

Departament Zarządzania RPO WL, spotkaniem informacyjnym w dniu  19 marca 2021 r. (piątek), rozpoczął konsultacje z organizacjami badawczymi, dotyczące procedury udzielania wsparcia na rozwój infrastruktury B+R w ramach RPO WL 2021+. Do kluczowych zagadnień w tym zakresie, takich jak procedura uzgadniania przedsięwzięć infrastrukturalnych w ramach Kontraktu Programowego, formularz fiszki,  pracownicy Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością…

Czytaj więcej

JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska oraz Rada ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mają przyjemność zaprosić na wykład prof. dr hab. Marka Niezgódki pt.: „Transformacja cyfrowa w nauce – czas cyfrowej medycyny”. Jeśli interesuje Państwa odpowiedź na pytanie: czy algorytmy wiedzą wszystko – również to, jak nas lepiej leczyć? Zapraszamy w poniedziałek 29…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie, w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030  roku, zleciło przeprowadzenie badania o charakterze ewaluacyjnym pn. Strategiczne kierunki rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji, którego celem było określenie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego województwa w oparciu o potencjał naukowo-technologiczny, gospodarczy, edukacyjny i instytucjonalny. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę EU-Consult…

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, które prowadzone były w terminie 1 – 21 lutego br. Informacje o  konsultacjach zostały rozpowszechnione za pośrednictwem wielu kanałów, w tym: radia, prasy, portali społecznościowych, tak aby dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców. Z uwagi na trwającą epidemię COVID – 19 przedmiotowy…

Czytaj więcej

W dniu 9 lutego 2021 r pracownicy Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością uczestniczyli w spotkaniu, zainicjowanym przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, którego tematem było wsparcie rozwoju ekosystemu startupowego miasta Lublin i Puławy. Zagadnienia dotyczące wyzwań i potrzeb nowopowstałych firm, w okresie poakceleracyjnym dyskutowane były z udziałem przedstawicieli 3 platform startowych działających na…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie, jako członek Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) gorąco zachęca do udziału w planowanych na marzec wydarzeniach online: Industry 4.0 – a key element for a green transition 02/03/2021 – 10:00 Sesja ta organizowana jest przez Stowarzyszenie Biznes-Uczelnia-Region Pro Silesia we współpracy z ERRIN jako wydarzenie towarzyszące Dniom Przemysłu UE…

Czytaj więcej

W dniu 25 listopada 2020 r. odbył się warsztat online zainicjowany przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej oraz Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury (Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture), będący częścią projektu „HIGHER EDUCATION FOR SMART SPECIALISATION”. Warsztat zgromadził przedstawicieli podmiotów regionalnych i krajowych objętych wsparciem w ramach projektu (administracja,…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, wyznaczającej kierunki polityki innowacyjnej regionu i stanowiącej narzędzie budowania regionalnego systemu innowacji oraz stanowiącej podstawę do uruchomienia środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne w regionie. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków…

Czytaj więcej

W dniu 15 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie on-line przedstawicieli Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.  Poruszone kwestie dotyczyły tematów związanych z biogospodarką. Przedstawiciel IUNG-PIB pan dr hab. Jerzy Kozyra przedstawił ogólne założenia oraz bieżące zadania realizowane w ramach projektów finansowanych z programu Horyzont, które IUNG-PIB…

Czytaj więcej